CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Thu thập thông tin cá nhân:

   • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ cho quý khách. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán.

   • Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân theo các mục đích cụ thể và được quy định trong chính sách bảo mật này.

  2. Bảo mật thông tin cá nhân:

   • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ và quản lý thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ không đúng hoặc thay đổi không được phép.

   • Chúng tôi sử dụng các phương tiện bảo mật như mã hóa dữ liệu, chứng chỉ SSL và tường lửa để đảm bảo an toàn trong việc truyền thông tin cá nhân qua mạng.

  3. Sử dụng thông tin cá nhân:

   • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để xử lý và giao hàng đơn hàng, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ, và liên hệ với quý khách liên quan đến đơn hàng và tương tác khác.

   • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ khi cần thiết để hoàn thành đơn hàng hoặc tuân thủ quy định pháp luật.

  4. Lưu trữ thông tin cá nhân:

   • Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích sử dụng đã được xác định. Sau khi không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xoá hoặc vô hiệu hóa thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

  5. Quyền riêng tư của quý khách:

   • Quý khách có quyền truy cập, chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân của mình. Nếu quý khách muốn yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp.

  6. Liên hệ:

   • Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp. Chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.

  Chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách được bảo vệ và sử dụng một cách an toàn và chính xác tại tổng kho mực Thành Công.